top of page

SKUTECZNY MENEDŻER

Największy wpływ na małą rotację pracowników ma sprawna i doświadczona kadra menadżerska. Nie bez przyczyny mówi się, że "człowiek przychodzi pracować do firmy, a odchodzi od przełożonego".

To od kompetencji menedżera w dużej mierze zależy, czy pracownik ma poczucie, że się uczy, rozwija i podejmuje nowe wyzwania, czuje, że jest częścią zespołu. To właśnie szef powinien kreować pozytywną atmosferę w zespole.

Dobrze przygotowana do zarządzania kadra menedżerska to więc jeden z filarów ograniczenia rotacji pracowników, a przez to i kosztów związanych z rekrutacją oraz wdrożeniem nowego pracownika. Od kompetencji menedżera w dużym stopniu będzie także zależeć zaangażowanie i poziom motywacji pracowników.

Na ile menedżerowie w Twojej firmie wiedzą, jak zarządzać, aby stwarzać swoim pracownikom takie środowisko pracy?

Zespół WTTA wie, jak pracować z menedżerami, aby rozwijać ich kompetencje. Chętnie w tym pomożemy.

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
roz∑ój kompetencji menedżerskich, szkolenia menadżerskie, szkolnia menedżerskie, skuteczny menedżer

Dziś słowa "skuteczne zarządzanie" nabierają innego znaczania i wymagają konkretnych kompetencji. Dlatego do szkolenia menedżerów podchodzimy systemowo. Zawsze zaczynamy od zbadania sytuacji i określenia celów biznesowych szkolenia. Na tej podstawie powstaje "szyte na miarę" szkolenie, które ma dostarczyć praktycznych rozwiązań.

 

Przeprowadziliśmy dotychczas prawie 8000 godzin szkoleń. Pracowaliśmy z kadrą menedżerską średniego i wyższego szczebla średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Szkolenia menedżerskie przeprowadzone przez trenerów WTTA dotyczyły mi.in.:

 • zarządzania zespołem i przywództwa

 • wdrażania zmian w organizacji 

 • motywowania i komunikacji z zespołem

 • wyznaczania i delegowania celów

 • dopasowania stylu zarządzania do zespołu

 • zarządzania coachingowego

 • efektywności osobistej menedżera

 • zarzadzania rozwojem pracowników

 • coachingu narzędziowego

 • mentoringu

 • zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem...

Zapytaj nas o szczegóły. Dowiedz sie wiecej...

COACHING dla MENEDŻERÓW
coaching dla menedżerów, coaching menadżerski, business coaching, executive coaching, mentoring, roz∑ój kompetncji menedżerskich

 Dbając o wysoką skuteczność działań rozwojowych, wspieramy kadrę menedżerską poprzez sesje coachingowe. Coaching może być uzupełnieniem szkoleń menedżerskich i wspierać wdrożenie konkretnych obszarów kompetencji. Może też stanowić odrębny tok rozwoju menedżera i dotyczyć mocno zindywidualizowanych potrzeb. Specyfika coachingu opiera się na jego indywidualnym podejściu do każdego klienta, pełnym „szyciu na miarę” , zgodnie z jego potrzebami.

 

Kiedy menedżer może potrzebować coachingu? 

Kiedy spada zaufanie do menedżera i jego wiarygodność pośród pracowników, a przede wszystkim w sytuacjach: 

 • braku wystarczających umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych, tak by odpowiadały one oczekiwaniom organizacji

 • niepowodzenia w tworzeniu zespołu

 • problemów z morale pracowników w organizacji

 • braku informacji zwrotnych na temat podejmowanych działań

 • potrzeby upewnienia się co do skuteczności  i adekwatności podejmowanych działań

 • potrzeby doskonalenia się / stałego rozwoju...

Coachowie współpracujący z WTTA to osoby z kompetencjami coachingowymi na poziomie PCC i MCC (według International Coach Federation), pracujący według najwyższych standardów coachingowych, praktycy biznesu i doświadczeni menedżerowie.

 

Zapytaj nas o szczegóły. Dowiedz się więcej...

bottom of page