top of page

SPRAWNA FIRMA

Prowadząc firmę musimy stawić czoła konkurencji, zmienności rynku i podołać oczekiwaniom klientów. Na dodatek oczekuje się, że adekwatnie do tego, na bieżąco będziemy ustalać wewnętrzne zasady i strategie, aby trzymać w ryzach koszty i zapewnić firmie przewagę konkurencyjną.
 
W końcu każda firma - niezależnie od branży czy lokalizacji,  ma jeden, konkretny cel: zarabianie pieniędzy! 
 
Realizacja tego celu wymaga pracy nad efektywnością działania firmyweryfikację przestrzegania ustalonych oczekiwań - zarówno wewnątrz firmy, jak i przez naszych kontrahentów.
Nieodzownym jest też budowanie swojej przewagi na rynku poprzez wdrażanie świadomych zakupów, czy też praktykowanie działań zapewniających zrównoważony rozwój firmy.
 
Kluczowe pytanie - jak to zrobić?
EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW
zwiększenie efektywności procesów w firmie

Istnieje szereg metod i narzędzi, pozwalających na zwiększenie możliwości wytwórczych poprzez bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego już parku maszynowego, czy też zasobów ludzkich. Mowa tu o podejściu bazującym na zasadach Lean Manufacturing, Teorii Ograniczeń, cyklu Deminga   i podobnych. 

 

Zgodnie z powiedzeniem, że "słonia trzeba zjeść po kawałku", WTTA proponuje model usprawniający, składający się z jednodniowych warsztatów, podczas których wdrażamy tylko jedno narzędzie w wybranym obszarze firmy. Dlaczego tylko jedno narzedzie na raz? Trzymamy się zasady, że skuteczne wdrażanie zmian wymaga skupienia się na małych zadaniach i konsekwencji w ich wdrażaniu aż do osiągniecia zadawalających rezultatów. Tak wspieramy budowanie trwałych nawyków.

Mierzymy ustalone wskaźniki przed i po wprowadzonych zmianach, które pomogą nam zilustrować uzyskane korzyści. Po pomyślnym rozpropagowaniu danego narzędzia w całej firmie, w analogiczny sposób wdrażamy kolejne narzędzia. 

 

Proponujemy krótką wizytę u Państwa, podczas której oszacujemy potencjał wzrostu efektywności    
w Twojej firmie. Taka konsultacja trwa około 3 godzin i jest darmowa. 

 

Czy rozbudziliśmy Twoją ciekawość na tyle, abyś nas zaprosił na bezpłatną konsultację?

Zapytaj nas o szczegóły. Dowiedz się więcej...

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
zpewnienie jakości, audyty

Chcąc zapewnić powtarzalność określonych czynności, czyli innymi słowy procesów, ustalamy pewne standardy pracy - czy to w formie ścisłych wytycznych zawartych w procedurach, czy też ustalając kierunek postępowania w formie kodeksu, polityki, itp. 

Szeroko stosowaną, acz niedocenianą metodą, są audyty. Niestety audyty niezasłużenie okryte są złą sławą. W trakcie przeprowadzych przez nas audytów pokazujemy, że audyt nie musi być negatywnym doświadczeniem dla firmy. 

 

WTTA proponuje podejście do audytu koncentrujące się na wskazywaniu słabych punktów procesu, schematu pracy, czyli potencjału do rozwoju, a nie wskazywania błędów ludzkich. Zarówno audyty wewnętrzne czyli takie, które organizacja przeprowadza we własnych strukturach, jak i te zewnętrzne - przeprowadzane u kontrahentów, mają za zadanie weryfikację przestrzegania wymaganego sposobu pracy, potwierdzenia jego zasadności i adekwatności w konkretnej sytuacji. 
W WTTA cele te realizujemy poprzez dopasowanie zakresu audytu do konkretnej sytuacji oraz poprzez stworzenie atmosfery współpracy w czasie audytu i w trakcie działań po audycie (jeżeli takie wystąpią), a nie poprzez poczucie bycia kontrolowanym.

Inną metodą powszechnie stosowaną do kontroli procesu jest zakładowa kontrola produkcji, czyli swego rodzaju system, na który składa się częstotliwość, zakres kontroli oraz metodyka pobierania i badania próbek.

 

Czy w Twojej firmie i/lub łańcuchu dostaw są przestrzegane ustalone wymagania?

Czy sposób pracy w Twojej firmie jest weryfikowany pod kątem zmienności otoczenia?

Zapytaj nas o szczegóły. Dowiedz się więcej...

ŚWIADOME ZAKUPY
świadome zakupy, proces zakupowy, ryzyka

Zdarza się, że podejmując decyzję o wyborze dostawcy produktu czy też usługi, kierujemy się intuicją, ceną, rekomendacją, a czasem ciekawym materiałem marketingowym. Wbrew pozorom jest to częsta praktyka, ponieważ jesteśmy nastawieni na uzyskanie efektu, na którym nam zależy najbardziej w danej chwili. Zaniedbujemy przez to często pozostałe aspekty zakupów, kierując się 5% oszczędnością, dodatkowymi funkcjami (nie zawsze potrzebnymi), innymi klientami danej firmy, ignorując utrzymanie jakości, terminowości, moce produkcyjne, stabilność finansową, koszty zmiany. Jest to naturalne podejście, a natury nie da się oszukać. Możemy jednak ustalić taki sposób pracy, który będzie wymuszał oczekiwane działania.

 

WTTA proponuje w tym względzie podejście oparte na Całościowym Koszcie (ang. Total Cost of Ownership), zapewniające uwzględnienie wszystkich ważnych dla nas ryzyk. 

 

Czy w Twojej firmie działa mechanizm świadomych zakupów?

Czy zdarzyło się, aby osoba podejmująca decyzję mocno skupiła się pojedynczej kwestii przy wyborze dostawcy czy samego produktu?

 

Podejmij wyzwanie i pokaż nam swój proces zakupowy, a nieodpłatnie wskażemy Ci ryzyka jakie ze sobą niesie. 

Zapytaj nas o szczegóły. Dowiedz się więcej...

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
zrównowazony rozwój dostawców, eliminowanie ryzyk

Czy zdarzyło się, żeby klient zapytał: jak przestrzegane są przepisy BHP, prawa człowieka w Twojej firmie? Czy zdarzyło się, że wypadek przy pracy zachwiał terminowością dostawy? A może obserwujesz wzmożoną nieobecność pracowników z powodu L4 w czasie wakacji czy prac sezonowych? 

Na takie właśnie zagadnienia odpowiada zrównoważony rozwój firmy. Można dbać o koszty i produktywność, stosując przy tym rozwiązania, które zapewnią zaangażowanie pracowników i utożsamianie się z firmą.

 

Zrównoważony rozwój polega na walce o koszty i wydajność z równoczesym patrzeniem na potrzeby pracowników. Zrównoważony rozwój to komunikowanie zespołowi planów firmy, zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zachowanie równowagi pomiędzy planami firmy a życiem prywatnym pracowników. 

 

WTTA proponuje podejście do zagadnień zrównoważonego rozwoju wpisując je w ujęcie potrzeb produkcji i głównego celu firmy, czyli zarabiania pieniędzy. Bazujemy na włączeniu pracowników firmy we wskazywanie ryzyk i ich eliminację. Angażujemy pracowników do kreowania rozwiązań i planów rozwojowych, powodując poczucie jedności z firmą, a zarazem współodpowiedzialności za jej działanie. 

 

Nie należy zapominać także o łatwości w dostępie do informacji poprzez Internet i media społecznościowe co powoduje, że nie wystarczy już przestrzegać wymogów prawa, by móc sprostać wymogom nowoczesnej firmy, ponieważ opinia o firmie tworzy się sama. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy plan zrównoważonego rozwoju skrojony dla Twojej firmy.

Zapytaj nas o szczegóły. Dowiedz się więcej...

bottom of page