top of page
  • Zdjęcie autoraWTTA

Rola managera w budowaniu zespołu – dobre praktyki

Zaktualizowano: 14 cze 2018


 Nie bez powodu mówi się, że "pracownik przychodzi pracować do firmy, a odchodzi od przełożonego."Rola managera we współczesnym świecie biznesu staje się coraz trudniejsza, musi on spełniać szereg wymogów oraz wykazywać się zróżnicowanymi kompetencjami. Stawiane są przed nim ogromne wyzwania i zadania do wykonania. Manager nie może być już tylko kierownikiem - nadzorcą działań swoich podwładnych. Powinien być liderem, partnerem dla swoich ludzi, również wizjonerem i inspiratorem. Manager nie może funkcjonować w oderwaniu od swojego zespołu, dlatego jego kluczowymi zadaniami stają się, poza standardowymi obowiązkami zawodowymi, działania w zakresie budowania zespołu.

Relacje jakie istnieją między członkami zespołu mają ogromny wpływ na efektywność oraz poczucie spełnienia i zadowolenia z pracy. Zespół może być niesamowicie silnym katalizatorem i motywatorem działania – zarówno w stronę pozytywną, jak i negatywną. Budowanie zespołu to bardzo ogólne określenie kompetencji managerskiej, na którą składają się między innymi: wiedza, jak zintegrować zespół, dbałość o skuteczną komunikację, umiejętność budowania pozytywnej atmosfery w zespole. Manager musi wiedzieć w jaki sposób komunikować się z poszczególnymi osobami. Ponieważ ludzie różnią się od siebie na wielu płaszczyznach, to z każdym z nich taka komunikacja będzie odbywać się w inny sposób. Dlatego też liderzy zespołu muszą wiedzieć o swoich pracownikach więcej niż inni, rozwijać ich umiejętności, poznać ich potencjał i cechy osobowości.

Manager, który potrafi budować zespół dostrzega także wkład pracowników we wspólny sukces oraz inspiruje do działania. Wie, jak przekonać zespół do przyjętych założeń oraz organizuje ich pracę tak, aby grupa sprawnie i optymalnie wykonywała swoje zadania. Manager odpowiada za dobór osób do zespołu, dlatego też należy zarządzać zespołem w ten sposób, aby każdy z jego członków wykonywał pracę, do której posiada właściwe kompetencje. Mając wiedzę o kompetencjach swoich podwładnych można w taki sposób rozdzielać zadania, by członkowie zespołu w maksymalnym stopniu wykorzystywali swoje możliwości i umiejętności. I odwrotnie – można unikać takich „rozdań” zadań, które uniemożliwiają efektywne działanie.

Praca zespołowa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów realizowania projektów i osiągania celów w organizacji. Nie od dziś wiadomo, że na sukces i efektywność organizacji, oprócz czynników materialnych, technicznych i finansowych, istotny wpływ mają ludzie – ich umiejętności, kompetencje oraz wyznawane wartości. Równie ważne są też relacje między tymi ludźmi, forma organizacji ich pracy oraz role, jakie pełnią w zespole. Dlatego istotne jest, aby managerowie rozwijali swoje umiejętności w zakresie budowania i doskonalenia swoich zespołów. Pomocne w tym mogą okazać się dedykowane szkolenia z motywowania i komunikacji z zespołem, efektywności osobistej menedżera czy zarządzania rozwojem pracowników. Ciekawym i skutecznym sposobem podnoszenia kompetencji jest też coaching zespołowy, który dzięki swojemu oddziaływaniu na każdego z członków zespołu, w znacznym stopniu zwiększa jego efektywność.

355 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page