top of page

JAK PRACUJEMY

Pracujemy w oparciu o standardy zapewniające policzalne wyniki i realny wzrost wskaźników biznesowych.
Podstawą naszych działań są cele biznesowe, jakie chce realizować Klient. Z tego powodu każdy projekt rozpoczynamy od określenia celów biznesowych, których realizację mają wspierać nasze działania oraz sprecyzowania zmian, jakich potrzebuje Klient, aby te cele były realizowane.
 
Dlaczego właśnie w taki sposób działamy?

Wiemy, że skuteczne wdrożenie zmian często wymaga działania na wielu płaszczyznach jednocześnie. Dlatego w naszych działaniach uwzględniamy trzy poziomy zarządzania zmianą, których wymaga realizacja celów biznesowych:

  1. Idywidualne możliwości zespołu, od których zależy realizacja celów biznesowych

  2. Określenie obszaru zmiany w skali organizacji, który ma największy wpływ na realizację celów biznesowych

  3. Włączenie praktyk zarządzania zmianą w stały zestaw procesów firmy, aby wspierał na przyszłość realizację celów.

Change Management_16_9.jpg
Góra_lodowa.jpg

Wiemy, że skuteczne wdrożenie zmian często wymaga działania na wielu płaszczyznach jednocześnie. Dlatego w naszych działaniach uwzględniamy trzy poziomy zarządzania zmianą, których wymaga realizacja celów biznesowych:

  1. Idywidualne możliwości zespołu

  2. Określenie obszaru zmiany w skali organizacji

  3. Włączenie zarządzania zmianą w stały zestaw procesów firmy

bottom of page